Vasút nélkül nem megy az ország! Új vasúti fejlesztések, régi magyar utas álmok!

 

Magyarországon egy viszonylag fejlett közösségi és vasúti közlekedés öröklődött meg a Bonum Commune nemzeti egysége keretei között.

Magyarország munkaerő és társadalmi szempontból vasút nélkül csak kevéssé mobilis, gazdasága sem megy úgy, mint okos vasúti fejlesztésekkel.

Mérsékelt demokrata politikai szemlélettel a vasút elmúlt évtized alatti fejlesztései zömében ésszerűek és hasznosak voltak.

 

 

Kiáltó azonban a vasút hiánya olyan rövidebb szakaszokon, melyre az igény évtizedek óta egyértelmű volt a magyar közvéleményben!

Új út, új vasút a mindenkori közjó része. A közjó a társadalom családi ezüstje, aranya.

 

Mérsékelt demokrata javaslat, hogy az évtizedes elmaradások kerüljenek megoldásra a jelen időszakban:

  • Repülőtér és Ferihegy vasútállomás összekapcsolása. (Igen rövid szakasz, több millió utas lehetőségével)

 

  • Balaton körüli vasút kialakítása a partok vasúti vonalának összezárása. (Rövid szakasz, a turizmus erős lehetőségével, az ott lakók jobb közlekedésének megteremtésével )

 

  • Budapest – Szeged közötti vasúti vonal korszerűsítése, gyorsítása. (Országrész jelentőségű és nemzetközi kapcsolatokat erősítő, turizmust serkentő)

 

Mérsékelt demokrata politikai  vélemény, hogy ezek kiegészülve a nosztalgia vasutak fejlesztésével valóban Magyarország sikeresebbé tételét mozdíthatják elő!

 

 

 

Reklámok

Humánus jogalkotás, humánus jogalkalmazás – több munkaerő Magyarországon!

Mérsékelt demokrata politikai irányzat hosszabb ideje irányítja rá a figyelmet – Magyarországon humánus jogalkotás, humánus jogalkalmazás szükséges, mert ezen új út bejárása nélkül Magyarország elveszti népességét, elveszti a gazdaság a magyar munkaerőt!

Riasztó a Balaton környéke vendéglátói helyzete, vagy a lakossági szolgáltatások egyike-másika területének állapota, hiányzik a jó, magyar munkaerő.

 

DSC00066

 

Mérsékelt demokrata politikai javaslat évek óta, hogy a megszerzett diplomákat ki kell adni akkor is, ha még hiányzik a nyelvvizsga.

Itt Magyarország közel 15.000 új munkaerőt tud bevonni.

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a 40 év felettiek diplomáinak visszatartása a nyelvvizsga hiánya miatt egy rossz szabályozás, sok értékes munkaerő szenved kudarcot emiatt s áll tovább külföldre.

 

Túl sok ember él napjainkra az állami bérekből, mert a vállalkozás ma riasztó jogi és jogalkalmazói közeg által körbevett, rohamos a valódi szakmai és szolgáltató családi vállalkozások bürokrácia miatti megszűnése.

Különösen változtatásra érdemes a 2017-ben sok ezer embert érintő tagi és más eltiltások szabálya és gyakorlata. Ez ma elriasztja az alkotni, dolgozni akaró embereket Magyarországról, a vállalkozástól lakatosként, kőművesként,taxisként stb.

 

Magyarországon a fenti két rossz joggyakorlat megváltoztatása akár 20.000-25.000 alkotó munkaerőt hozhat be újra a magyar gazdaságba!

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy a magyar diplomások tehermentesítése, magyar vállalkozók humánusabb kormányzati kezelése  a magyar gazdaság javát szolgálja ma!

 

Új politikai út Európa szerte! Új politika és politikai innováció!

 

Magyarország helyzete és politikai mozgástere minden politikai irányzat gondolkodásban más és más értéket mutathat.

Teljes értékelése azonban a magyar gazdaság versenyképessége és a magyar állampolgárok jogokhoz, sajtóhoz és közjavakhoz való hozzáférésében történhet meg a mérsékelt demokrata politikai felfogásban.

 

Fontos és hasznos a határvédelem, azonban nem oldja meg az okos migráció szükségességét a gazdaság versenyképessége javítása, megtartása érdekében.

Magyarországon az egyszerű politikai megközelítés a hagyományos pártokban él, miközben Európa több jelentős országa politikai innovációban és új politikai úton gondolkodik.

 

Franciaország, Spanyolország részben Ausztria és Olaszország új politikai út kijelölését jelentheti Európában már az EP választások nyomán, ahol a hagyományos nagyobb pártok veszíthetnek szerepükből.

 

Mérsékelt demokrata politikai nézőpont a humanista és centrista megerősödést tart fontosnak ahhoz, hogy emberközpontú politika új útján a magyar emberek is közelebb kerülhessenek Európa értékeihez.

 

Magyar államférfi az erős Európa elkötelezettje lehet csak!

Minden magyar politikai gondolkodás, időszerűen megfogalmazza viszonyát a következő évtized európai politika vízióihoz.

Magyarországon egyetlen politikai vonulat sem kerülheti el viszonyának határozott körvonalazását.

Magyarországon nem történt 2010 óta az Európai Unió értékeinek , európai polgárok életminőségét javító európai döntések kiterjesztését elősegítő politikai innováció  a magyar kormányok részéről.

 

Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán véleménye szerint Az időszaki gazdasági válságok ellen, a történelmi erejű migrációs fenyegetettség ellen a magyarság számára jó válasz, valós jövőkép az erős, hatékony (centrista politikai felfogású) Európa víziójában érhető tetten!  

Ma már az sem kétséges, hogy csak a mindenkori magyarországi politikai akaraton , politikai tehetségen áll, vagy bukik el újra és újra az út a gyorsabb euróhoz!”

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból semmilyen szükség, szükségszerű logikus összefüggés nem fellelhető a migrációs európai fenyegetettség elleni kormányzati lépések, s a magyar állampolgárok élhetőbb életének korlátozásai,  közjavak hozzáférése leszegényítése, joghoz való hozzáférése beszűkítése, sajtóhoz való hozzáférése beszűkítése között.

Magyarországon a társadalom szétesése, a vagyontalanok tömegeinek növekedése a magyar mikrovállalkozások szinte már lehetetlen jogi környezete miatt, szinte vállalkozásellenes jogalkalmazási gyakorlatai miatt nem csökken.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy már az elmúlt 10 év is bizonyította a valódi piaci verseny képes a társadalom többségét helyzetbe hozni, az állampolgárok  valós és önkéntes népesedési kedvét erősíteni. (Családi vállalkozások védelme, mikrovállalkozások teljes tehermentesítése alacsony árbevételnél, első lakáshoz jutás kérdései  stb.)

Mérsékelt demokrata politikai javaslatok régóta a kormányzat rendelkezésére állnak, azok ismerhetőek.

Konstruktív és mértéktartó mérsékelt demokrata politika, a mindenkori kormány részére mindig alkotó partneri lehetőség, a magyarság érdekében jobb politikai innovációhoz, jobb kormányzáshoz.

 

 

 

 

 

 

Emberi méltóság és politika! Új politikai út számára az emberi méltóság érték!

 

Magyarország új időt kezdett a parlamenti ciklusok sorában. Minden politikai térben az emberi méltóság tisztelete a próbakő.

Mérsékelt demokrata politika, igazi humanista és centrista politikai nézőpont.

 

Alkotó és építő politika, emberközpontú pragmatikus szakpolitika érvényesítésével.

Mérsékelt demokrata politikai fő érték a humanizmus, ennek részeként az emberi méltóság, az emberi élet.

Más költségvetés és más helyzet az emberi élet, az emberi méltóság megélhetősége területein.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Politika van, emberi méltóság sok teendőt kíván!

 

Mérsékelt demokrata politikai szemlélet még ismeri a politikai reform és dereguláció lehetőségét (Erre azonban az elmúlt 8 év nem adott közbizalmat), ahogy leginkább az új politikai út sikerében hisz.

Mérsékelt demokrata szemlélettel a parlamenti jogalkotás nem mellőzheti a jogalkotásban az emberi élet minőségének, ehhez szükséges hozzáférések javítását! (Pl. Egészségügyhöz való hozzáférés, diplomához való hozzáférés, jogorvoslathoz való hozzáférés – ma ezek erősen szűkültek 2010-hez képest is.)

 

Mérsékelt demokrata politika a szakpolitikai kérdésekben pragmatikus, emberközpontú és Európában centrista politikai gondolkodás, politikai vélemény.

 

Új idő Magyarországon a népesedés problémáinak valódi megoldását igényli!

 

Mérsékelt demokrata politikai alapvetés, hogy a magyar demográfia adatai új politikát, új időt kíván meg a politikában, kormányzásban. Ma már látszik, hogy ez nem államforma függő.

A magyar exodus mai mértéke, jelentős részben politikai hatások végterméke, hibás parlamenti jogalkotás utóhatása.

Ma Magyarország nem a “Legvidámabb barakk sem szakmunkás, sem diplomás számára!”

DSCF0282

Magyar exodus okai a magyar jogalkotásban, magyar politika döntéseiben meghatározottak!

 

Mérsékelt demokrata politika konstruktív politikai gondolkodás, mely mindenkori kormánnyal, mindenkori parlamenttel pragmatikus alapon, a magyarság érdekében megtett szakpolitikai javaslatokkal működik együtt.

Egy új kormányzati ciklus elején érdemes áttekinteni a magyar emberek sorsát legjobban meghatározó körülményeket, melyek együttes és határozott kezű kormányzati változtatásával lehet érdemi demográfiai változásokat elérni:

 

I.  Vállalkozások bürokrácia mentesítése, cégek számára állami szolgáltatással levenni a bürokrácia terheit. (GAMESZ minta az állami inztézményeknél, jó irány a NAV kezdeményezései stb.)

II. 2010 óta kapkodva létrehozott emberi életet szabályozó jogi háló drasztikus egyszerűsítése, a magyarok számára évtizedeken keresztül a kádári rendszerben megszokott “Élni és élni hagyni!”  élhető és vidám Magyarországát megteremteni.

III. Tömeges lakásépítés, tömeges bérlakásépítés felgyorsítása. ( Panelgyártás  újragondolása stb.)

IV.  Nyelvtanulás biztosítása állami feladatként 2 nyelven a magyar iskolások számára. (Érettségi+nyelvvizsga feltételeinek megteremtése stb.)

V. Forintosított hitelek kivezetése, leírása, az alkotó lakosság tehermentesítése a rossz pénzügyi és politikailag támogatott konstrukció kárai alól.

VI. Sajtószabadság helyreállítása, a köztelevízió hitelének megteremtése az MTI-OS, MTI-ÖS mintájára.

VII. Vasút közlekedés komfortosítása, menetidő csökkentése – valódi mobilitás növelése.(Emeletes vonatok, megyeszékhelyekre  gyorsított 1-2 megállós intercity megoldások stb.)

VIII. Közbizalom visszaépítése a politika, a hatóságok, a jogalkalmazás területén.

IX. Sikeres, Európa mag-államaihoz tartozó Magyarország megteremtése. Magyar állampolgár valóban büszke lehessen európai viszonylatban Magyarországra.

X. Emberi méltóság központba helyezése, határozott fellépés a kormányzati munka során minden emberi méltóság sérelem csökkentése érdekében. (Vidék élete, kisebbségek élete stb.)

 

Mérsékelt demokrata nézőpont: Magyarországon a demográfia változásai csak komplexen közelíthetőek meg.

 

 

 

Választás most, abból politika holnap! Államférfi mindenkor az egy és sokszínű Magyarország elvet kell, hogy kövesse!

 

Magyarországon élő emberek számára a választás olyan ünnep, amelyre egyformán ünneplésre készülhet baloldali és konzervatív, liberális, vagy éppen mérsékelt demokrata politikai értékeket követő budapesti polgár.

Korunk Magyarországa, a nyugathoz való szorosabb kötődés Magyarországa.

Talán ennek tükrében ideje és lehetősége van a magyar euro bevezetésének!

Magyarország ma a nagyobb lélekszámú turizmus, a fiatalok kivándorlása ezer szállal biztosít kapcsolatot Európával.

 

993f6-ol21255b1255dTuristák száma nő, de hol van itt Európa?

 

Mérsékelt demokrata politikai alapgondolat, hogy nincs kétféle magyar se vidéken, se Budapesten, se ma, se holnap.

Emberi méltóság védelme szükséges az új időszakban a politikában idehaza!

Minden politikai irány egyetért abban, hogy komoly választás előtt állnak 2018-ban a magyar választók.        Választási csalás a hazai politika mérgezése…..

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból nehezen érthető, hogy a FIDESZ által elért makrogazdasági eredmények, nemzeti iparfejlesztési célok és sikerek elhomályosulnak, mert az állampolgárok szabadsága, a jogállam intézményei, a jog előtti egyenlőség súlyosan csorbult az említettek mellett.

 

Budapesten és vidéken az emberek igénylik a szabad és független sajtó létét, ahogy az 50-es években is igényelték a Szabad Európa Rádió hangját a családi házak mélyén, a baráti társaságokban Budapesten.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy mértékadó politikus a sajtó sokszínűsége mellett kell, hogy kiálljon!

Miért kényszerülnek tüntetésre a sajtó szabadsága miatt a gondolkodó magyarok csoportjai?

 

Mérsékelt demokrata politika számára ez  a választás annak súlya miatt kiemelt ünnep, politikai eredményeivel a következő üzeneteket hordozza magával:

  • Magyarország jelene és jövője Európa
  • Magyarország politikai sikere a magyar euro bevezetése lenne
  • Európával közösen kell a hatalmas migrációs nyomást kezelni
  • Sokszínű sajtó, jog előtti egyenlőség, vállalkozások szabadsága olyan európai értékek, amelyeket Magyarországnak újra  kell megtanulni.
  • Nincs kétféle magyar!     Se vidéken, se Budapesten!
  • Jogi dereguláció ma már az élhető Magyarország feltétele!

 

Mérsékelt demokrata politika számít a tudatos nőkre!

Mérsékelt demokrata politika fontosnak tartja a fiatalok helyzetbehozását az első gyerek vállalása, az első lakáshoz hozzájutás kérdéseiben.

Ezek részben politikai prioritás kérdései, azonban az első gyermek vállalásának döntése mindig a legnehezebb, a fiatalok helyzete ilyenkor még nagyon ingatag jövedelem és vagyon tekintetében!

Budapesten is igaz!

 

Mérsékelt demokrata politikai várakozás, hogy a támogatási formáknál az első gyerek születése sokkal nagyobb összegekkel kerüljön elismerésre. (CSOK stb.)

Családpolitika ma sok jó kormányzati kezdeményezés mellett, alulértékeli az első gyermek melletti döntés akadályait a fiatalok életében!

 

Vállalkozás egyszerűsítése, első lakáshoz jutás valódi politikai programja nélkül, élettársi kapcsolat jogi keretei módosítása nélkül, azonban a Magyarországnak fontos gyermekek nem fognak megszületni.

Mérsékelt demokrata politika azonnal a bejegyzett élettársakkal azonos jogi helyzetet alakítana ki a legalább 3 éve közösen élő férfi-nő élettársaknak!

Különösen elutasítandó a ma népszerű élettársi forma hátrányai az élettársi életközösség alatt beteggé váló nőknek. ( “asszonytartás” követelésének lehetetlensége ma stb.)

 

Mérsékelt demokrata politikai követelés a mindenkori kormányzó politikai erőktől: Minden támogatást meg kell adni a magyar fiataloknak, az első gyermekek időben való felvállalása érdekében!

Mérsékelt demokrata álláspont: Választás 2018-ban a politikai kultúrák közötti választás!

Sorra bukkannak elő új és még frissebben jelentkező politikai formációk, politikai pártok Budapesten a politikai térképen.

Egy részük egy körülírható ú.n. egy témás párt, valós politikai és gazdasági témára épülve. (pl. Hiteles Párt)

Választó számára a jelöltek száma, pártjuk színe egyre zavarosabb – különösen a pártok mögé tekintve…..

 

A mérsékelt demokrata politika lassan 10 éve fogalmazta meg a jelentősebb szakpolitikai érveit, melyek éveket késve és leszegényített formákban sorra beépülnek a kormányok programjaiba.

Azonban a mérsékelt demokrata politika javaslatai eredeti mivoltukban jobb politikai döntéseket eredményezne,mint a kormányok által leszegényített, kicsontozott változatai.

A különbség a politikai kultúra eltérő megközelítéséből adódik. Mára a  politikai kultúra primitívvé válása 2004-2018 között szinte lényegteleníti a pártok politikai kísérleteit.

 

Budapest milyen politikai üzenetet kapott Párizstól, milyet kap Berlinből a felálló új német kormányzásnál?

 

A történelmileg ismert , embereket leértékelő politikai megoldások, a szabadságjogok korlátozása nem tekinthető politikai innovációnak sem Budapesten, sem a magyar vidéken – legyen az bármely politikai párt zászlaja mögött!

Tudatos választók számára a budapesti politikai térkép egyre vegyesebb, a politikai hitelesség és érték bemutatása több helyen repedezett üvegfalra emlékeztet.

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy Budapest lakossága és a vidék lakossága szomorú szükségét látja:

–  a közigazgatás és igazságügy területén túlzott elektronikus eljárások visszafogásának,a választhatóság szabadságának megteremtésének minden eljárásban

-a devizahitelesek sorsának végleges és politikailag méltányos rendezésének, végrehajtások leállításának törvényerővel

–  a közlekedés és levegőtisztaság sokkal okosabb megoldásainak,valódi lakásépítési és lakásfejlesztési program megvalósításának

-betegek és iskolások jogi környezetének, műszaki és alkotói feltételeinek megújítása

-vállalkozások valós és erőteljes bürokrácia csökkentésének, jogszabályi deregulációnak, jogszabályok élhetővé tételének erőteljes egyszerűsítésének

Ezek a hiányok ma a Magyarországról, a magyar városokból és vidékről zajló kivándorlás motorjai!

 

Tudatos választók, tudatos polgárok számára a mérsékelt demokrata politikai program, politikai értékválasztás többek között ezeket kívánja napi valósággá tenni Budapesten és vidéken.

Ma megjelentek  a fővárosban a gettósodás esetei (Hős u.), vagy botrányos éjszakákkal élhetetlen, pénzért lezüllesztett belváros jelenségei.

2018-as választás a politikai kultúrák közötti választás, ahol a gondolkodó nyugdíjas és az új generációk egy platformon állhatnak. 

Politikai deviancia, vagy “Török zárlat”?!

Placeholder Image

Magyar tudatos választó nem mehet a magyar politikai vélemények megvédése mellett!   Ha tetszik, ha nem!

Magyarország hideg és józan  ébredése egyik pontja!         Mi van a    tisztán politikai véleménylapokkal? (politikai blogok?)
“Török zárlat” minden előzetes tájékoztatás nélkül?
Valóban izraeli és más külföldi  politikai tanácsadók rémálma kell, hogy legyen a magyar politika?
Más lesz-e így, a magyarok vesztét okozó”nagy politika”?      NEM!
                                                                                     Tudatos választó, csak élni akar!
Tudatos magyar választó nélkül, nincs valódi választás – állítja a vezető mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán.
 Minden informatikai szereplő komoly jogi felelősséget vállal, amikor egy népszerű, több, mint 20 látogató/nap látogatott oldalt – politikai nyomásra beszüntet!?
 
A Magya Közéleti Szemle  bezárása, a szerzők tudomása és tájékoztatása nélkül,  informatikai eszközökkel egy súlyos politikai deviancia –  Törökországra jellemző jelenség!
Európa gazdasági élete az ilyen szereplőket ki kell, hogy közösítse!
 
Hová lett az olvasók, a magyar polgárok tisztelete, a leállított Magyarországon közvélemény felé nyitott  oldalaknál?
 
A  Magyarországi  Állampolgári Jogvédő Központ teljes körben  biztosít (díjazás mellett) jogvédelmet a magyar újságíróknak, lapgazdáknak.
A politika súlyos devianciája, egy török diktatórikus minta, ha szolgáltatók politikai véleményeket gátolnak a  nyilvánosság elé jutásban!
 
Mérsékelt demokrata politika állandó  nyilvánosságot vár a politikai vélemények jogvitáiban, politikai vitáiban!
Egy kérdés valós politikailag ma – Hol a Magyar Közéleti Szemle? A történtek csak politikai válasz!  (Budapesti Polgár Info)