Magyar ma egy európai magyar út?

 

Magyar ma – mai magyarok egy új európai úton

 

Állam és állampolgár között a közmédiumok lehetnének a közbizalom megalapozására alkalmas csatornák.

Ehhez az európai normák szerinti újságírás, a színes és tárgyszerű tájékoztatás nélkülözhetetlen volna.

Ma többen olvassák a Facebook híreit, mint nézik a köz tv adásait.

 

Civilek a társadalom közvetlen képviselői mindig és mindenhol

 

Budapesten az újságírás hagyományai erősek, kortárs vélemények élőek, a civil élettel kötődésük szoros.

Mérsékelt demokrata alapelv, hogy a sajtó szabadsága a magyarok szabadsága, a kortárs demokrácia előfeltétele. (Elég 1848-ra visszaemlékezni.)

Ennek tükre, hogy a sajtószabadság politikai támadása, mindenkor gondolkodásában összetömöríti a civileket és magánembereket a fővárosban.

 

Mai magyar emberek számára a közmédiumok pártsemlegessége alapigény

 

Mértékadó politika Budapesten lassan, a mérsékelt demokrata politika – politikai programjának szerves része a sajtó mainál sokkal szabadabbá tétele, újságírók erősebb jogi védelmének megteremtése.

 

Mérsékelt demokrata politikai javaslat már 2010-ben létrehozta volna az MTI 2010 előtti működése mintájára, a magyar közösségi köztévé csatornát, cenzúrázatlan MTI közleménycsatornát!

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus a magyar sajtó betegségét, a társadalom egészére nézve súlyos leromlásnak tartja.

 

Adófizető forintok ezen célokra fordítása a mérsékelt demokrata politika számára evidens, a társadalom épülését szolgálja.

 

Mérsékelt demokrata politikai cél, hogy a valóban szabad sajtó kapjon teret, a piaci alapon dolgozó sajtó mellett. A szabad sajtó részben a Bonum Commune (közjó) része.

Budapesten a mérsékelt demokrata  mértékadó politikai várakozás, hogy a mai magyar olyan kis lélekszámú a világban, hogy minden mai magyar megérdemli a tényekben, politikai hangsúlyokban is korrekt és minden véleménnyel egyforma távolságot tartó közmédiumokat!

 

Budapesti politikusok tudják, Magyarországra nagy hatással lesz, mi történik az USA közelgő felezős választásán?

Reklámok

Egyre kevesebb a magyar képzett munkaerő! Ki kell adni a magyar fiatalok bennragadó diplomáit nyelvvizsga nélkül!

Joggal kongatható a vészharang a munkaerőpiac trendjéről,

versenyképességben lassabb haladásról, a Magyarországról gondolkodni akaró állampolgárok számára!

 

2010 óta számtalan a magyarságnak, új generációknak hasznos politikai javaslattal élt a mérsékelt demokrata politika – azzal a megfontolással, hogy államférfi nem lehet kicsinyes az új generációkkal!

Egyre kevesebb a született magyar él Magyarországon, s közben a hatalmi politika szűkmarkú a még tanulni, dolgozni, gyereket vállalni akaró fiatal egyetemistákkal, riogatja a gimnazistákat!

 

Miért nem a sikerhez támogatja első próbálkozásaikban az egyetemista fiatalokat az állam?

 

Számuk drasztikusan duzzad az egyetemeken…

Magyarországon új út szükséges a politikában. 2006-2014 között a mérsékelt demokrata politikai javaslatok egy jobb ország alapjait kívánták megtámogatni!

 

Mérsékelt demokrata politikai javaslatok közül az egyik lényeges, hogy gyerekvállalás 5 éven belüli ígérete mellett, ki kell adni a több tízezer fiatal egyetemeken benn ragadt diplomáját – mindenféle nyelvvizsga nélkül!

Ez lehet népszerű politikai döntés, s bennragadó diploma trend.

 

Az állam teljesítésének gyengeségei (nyelvi képzés minősége gimnáziumokban, középiskolákban stb.)

nem sújthatja a fiatal, alkotó generáció tagjait, belőlük egyre kevesebb él már itthon!  TELC is menekül?

 

 

Magyarországon mára munkaerőhiány van a magyarok számára szükséges magasan kvalifikált szakmákban. (Akadozik a könyvelői, ügyvédi, mérnöki egészségügyi szolgáltatások több területe stb. stb.)

Magyarországon a fiatal akkor lesz alkotó állampolgár, ha sikerek is érik az erőfeszítéseiben!

 

Anyák pontosan tudják milyen érzés, amikor a gyerek kilátástalanság, vagy egyetemi erőfeszítés utáni megaláztatások miatt megy el távoli országokba – Magyarországon ez tömeges.

 

 

Mérsékelt demokrata politika kiáll a rossz jogszabályok megváltoztatása, az emberarcú politika megerősítése mellett.

 

Ennek egyik eleme, hogy a fiatalok számára a jogszabályok ne teremtsenek tömegesen kudarcot.

Igazán jó politikus a jövő generációjának sikerességére is gondol döntései idején………..

Új út Magyarországon, új diplomás emberek munkaerőként való elpazarlása mellett?!

 

Miért megoldatlan politikai kérdés Magyarországon a bennragadt diploma kiadása?

Új city ma már nincs új ember, új politikai kultúra nélkül!

 

Budapest, vagy vidék mit mutatnak a számok

 

2018 év végén szomorú versenyben van Magyarország lakossága: Hol hal meg több magyar vidéken, vagy a fővárosban?!       Hol több az áldozat a még elkerülhető halálesetek gyászos eseményei után?

Budapest és vidék politikai élete egyre rosszabb politikai kultúrába sodródik.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lesz-e új city egy régi, de értékes városból?

 

Mérsékelt demokrata vélemény, hogy Magyarországon a valóság vissza kell, hogy nyerje a választók figyelmét mind Budapesten, mind vidéken, a valóság számai vissza kell, hogy nyerjék politikai értéküket!

 

 

Új City mára új emberekkel lesz lehetséges, Budapest járjon új úton

 

Klímaváltozás új helyzet, melynek egy főváros eminensen kellene, hogy programjaival megfeleljen.

Párizsban intézkedések sora tesz lépéseket a szemetelés, vagy patkányok elterjedése ellen – Budapesten ezzel szemben visszatértek a patkánycsordák egy fővárosi gazdasági döntés eredményeként?!

 

Európa ideiglenes kártyával rendelkező migránsai a buli negyedbe járnak Londonból?

Ez a jövő Budapestje?

Tömegközlekedés fejlesztése a buszok helyett metró és HÉV irányba szolgálná jobban a mérsékelt demokrata várakozásokat.

Képes lesz-e a metrófelújítás minőségben, határidőben betartani vállalásait?

Sokat elárul Budapest mai helyzetéről a választóknak.

 

 

 

 

Magyarország ma – elkötelezett, jó államtitkárok hová lesznek?

 

Egyre több jó szakember, elkötelezett személyiség veszik el a kormányzati munkából!

 

A valóság és politika viszonyát élesen megmutatja a kormányzat szereplőinek képessége, felkészültsége, döntéseik társadalmi hatásai.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy az állam nem egy politikai párt, más eszközrendszer, más személyiségek kellenek az irányításához!

Több független szakember, több civil!

 

Jó célokért dolgozók nehéz helyzetbe kerülnek a kormányzati munkába?

 

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata személyes álláspontja, hogy ” számos kiváló ember elveszik a kormányzati munkából. 

Államférfi gondolkodás, az nem pártvezetői gondolkodás………”

 

Ma Magyarországról, a mai magyar kormányzati döntésekből számtalan értékes személyiség, cselekvő személyiség hiányzik:  Az oktatás területe vergődik Pokorni Zoltán miniszteri  távozása óta, Pálinkás József nélkül egyenesen foghíjas a magyar kormány, a végrehajtók társadalmi  szerepe, tevékenységük ismét egyre kétesebb Dr. Patyi Gergely Sándor államtitkárként végzett, határozott munkája nélkül, s most a komoly szaktudással rendelkező Dr. Nagy Anikó államtitkári távozása nem üzen sok jót az egészségügyi szakpolitikai döntésekben!

 

Nem mindegy , hogy a politikai és kormányzati célok mekkora veszteség mellett valósulnak meg egy országban!

 

A társadalmi párbeszéd valódi politika része, nem megspórolható.

A civilek (független fiatalok, független nyugdíjasok, ) a társadalom közvetlen észlelői, képviselői.

 

Új törvény a gyülekezésről – koporsószög a magyar politikai élet számára!

Új gyülekezési törvény – erősen fekete és fehér egyszerre!

 

2018. október 01. egy új út iránya a magyar politikai életbe, ehhez igazodva a magyar politikai kultúrába!

Ismét egy kettős hatású törvény, de ezúttal a politikai lét alapjait szorítva kordába.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy Magyarország még éppen elérhető sikereit dönti állandóan romba a kettős hatású jogalkotás.

 

Rossz törvényekből összehalmozódott cunami 2018-ra! 

 

A magyar ember méltósága a gyülekezés szabadságánál kezdődik el

 

Kétségtelen, hogy az idő részben megújulást kívánt az 1989-es szabályozás tekintetében – de nem így!

Egyenlőre bizonytalanná válik a tüntetések gyakorlata, mert túlzó a törvény s felborítja az eddigi kiforrott és társadalom által elfogadott gyakorlatot.

Hasznos rész a magánélet védelme a törvényben, de rengeteg a tüntetésbe résztvevők cselekvéseit kriminalizáló szabályozása.

 

Mérsékelt demokrata összefoglalásban: A magyar politikai élet sorvadása várható, a gyülekezés új szabályozása számos valódi koporsószöget ver a magyar emberek politikai részvételébe.

Meddig torzítják még el Magyarország belső életét a kettős hatású, rossz törvények?

 

Új emberek a munkába? Valóság politika nélkül csak kudarcos generáció!

Valóság és a szakpolitika miatt fiatalokra rakott terhek 

 

Se szeri, se száma a szakmai híreknek, amely arra mutat rá, hogy kudarcokkal  rombolja a fiatalok életét a szakpolitika és a kormány, a parlament!

A mai Magyarország politikusi generációjában sokan idősebb korukban szereztek nyelvvizsgát, az első diplomájuknál ez nem történt meg.

Miért kell a magyar fiatalok tömegeinek kudarcát előidézni rossz politikai döntésekkel?

 

Új emberek a munkába Magyarországon

 

A nyelvvizsga megfelelő előkészítése, megfelelő minőségű képzése az állam feladata volna, de itt az állam jelenleg megbukott……

Ennek hű lenyomata a diplomamentő programok jelentős kudarca.

Új emberek a munkába versenyképességi törekvése mellett, érthetetlen az ennek ellenható több tízezres beragadt diploma előidézése.

 

Lehetetlen feltételek a mai fiataloknak, rossz politikai döntések sorozata

 

Mérsékelt demokrata politika véleményeiben elutasítja a fiatalok számára lehetetlen feladatokat teremtő jogi szabályozást.

Magyarország munkahelyeire a magyarul diplomát szerző (nyelvvizsga nélküli) fiatalok nagyobb tömegben fognak elhelyezkedni.

A nyelvvizsga megszerzése és a fiatalok egyetemi években általánosan elérhető fogyasztói kosara nincs arányban.

Súlyos csapás az egyetemistáknak az ingatlanpiac hullámázása és kartellezések miatt a bérlakások irreális bérleti díj mértéke.

 

Jó döntések lehetnek: Ki kell adni a fiatalok diplomáit – Komoly önkormányzati és állami bérlakásépítésbe szükséges állami forrásokat tenni!

 

Számos felmérés hazai és nemzetközi megmutatta, hogy a fiatalok terhelése aránytalan – ez egyik oka a nyelvvizsgák elmaradásának.

Népességben a másik nyelvet beszélők aránya szinte fele Európa más tagállamainak lakossági átlagának,

Mérsékelt demokrata politikai elv, hogy a ma hatalmon lévő generációja ne teremtsen saját fiatalkorának feltételeinél rosszabb körülményeket a következő fiatal generációknak!

 

Időben kell tenni, a rossz jogalkotási döntéseket át kell formálni – nem szabad a fiatalokat szűk lehetőségeik miatt kizárni az egyetemre jelentkezés lehetőségéből!

 

Valóság és politika – lesz-e Magyarországon végre valóságpolitika?

Valóság és propaganda Magyarországon

 

Sok kommentár hangzik el az EP döntéssel, EP szavazással összefüggésben.

Mérsékelt demokrata politikai nézőpont, hogy eltávolodott egymástól a magyar élet valósága és a politikai propaganda.

Ráadásul a kormányzati tájékoztatás nem megkülönböztethető a pártpropagandától.

 

Tények, adatok, valóság a politikai propagandában és egy másik dimenzió a magyar emberek élete

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy a kormányzati jó törekvéseket, esetleges valóságon nyugvó sikereket támogatni érdemes.

Azonban a társadalmi károk elfedése, politikai rablómesék a valóság tragédiái helyett új politikai út megjelölését igényli mára!

Mára alig lelhető fel különbség a Gyurcsány kormány hibái és a jelen idő kormányzati politikájának hibái között.

 

Magyarország, magyar emberek számára Európa hoz jobb életet, valódi lehetőségeket

 

Új idő indult el az EP szavazással.

Európa az elfogadott jelentésben számos esetben felületes volt, máskor a magyarországi  választások körüli problémánál túl nagyvonalú.

Magyarországon a tömegek számára nem elérhetőek a vélemények, tények a valóságról – szavazataik is erre tekintettel alakulnak.

Indokolatlan halálesetek az egészségügyben, közel százezres bennragadó diploma, kudarcra kényszerített fiatal életek, vállalkozások tízezreinek bürokratikus tönkretétele szinte minden évben újra és újra, régi és valódi civilek bürokratikus tönkretétele nem kap sajtót………………………….a másodszándékú (népiesen: aljas) jogalkotás együtt ássák alá a mai politika által részben elért sikereket!

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény és  igény – Valóság és politika az átláthatóság mentén alakuljon át valóságpolitikává Magyarországon!

 

Ehhez az új politikai út, új emberek segíthetik Magyarországot.

Mérsékelt demokrata álláspont, hogy 2004  baloldalon lévő puccsista résztvevőinek a magyar lakosság a morális hibák miatt nem ad bizalmat.

 

Új idő Magyarország történelmében – ennyit jelent a Sargentini-jelentés elfogadása!

A történelem ismét rámutatott arra, hogy Budapesten sem állhat meg az idő kereke – különösen nem foroghat sokáig hátrafelé.

 

Tegnap történelme – ma egy új korszak kezdete

A tegnap történelme a Sargentini-jelentés EP elfogadása, Magyarország számára új politikai időszámítás kezdetét jelenti, Magyarország pozíciói a sajnálatos magyar kormányzati hibák miatt súlyosan romlottak Európában, s Európán kívül.

Hasonló ez ahhoz, mint a gazdasági válság elején a nagy amerikai bank bedőlése.

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból vizsgálva, ez elkerülhető lett volna.

 

Politikai leértékelődés a magyar kormány számára Európán belül, Európán kívül hetek alatt kézzelfoghatóvá válik.

 

Mérsékelt demokrata politikai meggyőződés a mértéktartó centrista politika mellett, a legerősebb kortárs humanista kormányzati politikáért teszi le a voksát a magyar hétköznapokban.

Konkrét politikai javaslatokkal, kritikus meglátásokkal, kész politikai és kormányzati programmal készülünk Magyarország nagyobb sikerességéért ezen politikai irányba.

 

Országbíró Zoltán megfogalmazott álláspontja, ha a 2010 óta megfogalmazott mérsékelt demokrata javaslatok élebe lépnek, ma Magyarország külpolitikailag és a magyarok életminősége szempontjából sikeresebb ország volna.

Magyar kormánynak azokkal érdemes kooperálnia, akiknek valódi európai és magyarság víziójuk áll rendelkezésre a magyar politikában…….

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a Sargentini jelentés nem mindig pontos, sőt néhol konfliktuskerülően nagyvonalú, máskor kissé túldimenzionált – de szükséges időben, szükséges jelzés Magyarország humán állapota miatt.

 

Vasút nélkül nem megy az ország! Új vasúti fejlesztések, régi magyar utas álmok!

 

Magyarországon egy viszonylag fejlett közösségi és vasúti közlekedés öröklődött meg a Bonum Commune nemzeti egysége keretei között.

Magyarország munkaerő és társadalmi szempontból vasút nélkül csak kevéssé mobilis, gazdasága sem megy úgy, mint okos vasúti fejlesztésekkel.

Mérsékelt demokrata politikai szemlélettel a vasút elmúlt évtized alatti fejlesztései zömében ésszerűek és hasznosak voltak.

 

 

Kiáltó azonban a vasút hiánya olyan rövidebb szakaszokon, melyre az igény évtizedek óta egyértelmű volt a magyar közvéleményben!

Új út, új vasút a mindenkori közjó része. A közjó a társadalom családi ezüstje, aranya.

 

Mérsékelt demokrata javaslat, hogy az évtizedes elmaradások kerüljenek megoldásra a jelen időszakban:

  • Repülőtér és Ferihegy vasútállomás összekapcsolása. (Igen rövid szakasz, több millió utas lehetőségével)

 

  • Balaton körüli vasút kialakítása a partok vasúti vonalának összezárása. (Rövid szakasz, a turizmus erős lehetőségével, az ott lakók jobb közlekedésének megteremtésével )

 

  • Budapest – Szeged közötti vasúti vonal korszerűsítése, gyorsítása. (Országrész jelentőségű és nemzetközi kapcsolatokat erősítő, turizmust serkentő)

 

Mérsékelt demokrata politikai  vélemény, hogy ezek kiegészülve a nosztalgia vasutak fejlesztésével valóban Magyarország sikeresebbé tételét mozdíthatják elő!

 

 

 

Humánus jogalkotás, humánus jogalkalmazás – több munkaerő Magyarországon!

Mérsékelt demokrata politikai irányzat hosszabb ideje irányítja rá a figyelmet – Magyarországon humánus jogalkotás, humánus jogalkalmazás szükséges, mert ezen új út bejárása nélkül Magyarország elveszti népességét, elveszti a gazdaság a magyar munkaerőt!

Riasztó a Balaton környéke vendéglátói helyzete, vagy a lakossági szolgáltatások egyike-másika területének állapota, hiányzik a jó, magyar munkaerő.

 

DSC00066

 

Mérsékelt demokrata politikai javaslat évek óta, hogy a megszerzett diplomákat ki kell adni akkor is, ha még hiányzik a nyelvvizsga.

Itt Magyarország közel 15.000 új munkaerőt tud bevonni.

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a 40 év felettiek diplomáinak visszatartása a nyelvvizsga hiánya miatt egy rossz szabályozás, sok értékes munkaerő szenved kudarcot emiatt s áll tovább külföldre.

 

Túl sok ember él napjainkra az állami bérekből, mert a vállalkozás ma riasztó jogi és jogalkalmazói közeg által körbevett, rohamos a valódi szakmai és szolgáltató családi vállalkozások bürokrácia miatti megszűnése.

Különösen változtatásra érdemes a 2017-ben sok ezer embert érintő tagi és más eltiltások szabálya és gyakorlata. Ez ma elriasztja az alkotni, dolgozni akaró embereket Magyarországról, a vállalkozástól lakatosként, kőművesként,taxisként stb.

 

Magyarországon a fenti két rossz joggyakorlat megváltoztatása akár 20.000-25.000 alkotó munkaerőt hozhat be újra a magyar gazdaságba!

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy a magyar diplomások tehermentesítése, magyar vállalkozók humánusabb kormányzati kezelése  a magyar gazdaság javát szolgálja ma!