Vasút nélkül nem megy az ország! Új vasúti fejlesztések, régi magyar utas álmok!

 

Magyarországon egy viszonylag fejlett közösségi és vasúti közlekedés öröklődött meg a Bonum Commune nemzeti egysége keretei között.

Magyarország munkaerő és társadalmi szempontból vasút nélkül csak kevéssé mobilis, gazdasága sem megy úgy, mint okos vasúti fejlesztésekkel.

Mérsékelt demokrata politikai szemlélettel a vasút elmúlt évtized alatti fejlesztései zömében ésszerűek és hasznosak voltak.

 

 

Kiáltó azonban a vasút hiánya olyan rövidebb szakaszokon, melyre az igény évtizedek óta egyértelmű volt a magyar közvéleményben!

Új út, új vasút a mindenkori közjó része. A közjó a társadalom családi ezüstje, aranya.

 

Mérsékelt demokrata javaslat, hogy az évtizedes elmaradások kerüljenek megoldásra a jelen időszakban:

  • Repülőtér és Ferihegy vasútállomás összekapcsolása. (Igen rövid szakasz, több millió utas lehetőségével)

 

  • Balaton körüli vasút kialakítása a partok vasúti vonalának összezárása. (Rövid szakasz, a turizmus erős lehetőségével, az ott lakók jobb közlekedésének megteremtésével )

 

  • Budapest – Szeged közötti vasúti vonal korszerűsítése, gyorsítása. (Országrész jelentőségű és nemzetközi kapcsolatokat erősítő, turizmust serkentő)

 

Mérsékelt demokrata politikai  vélemény, hogy ezek kiegészülve a nosztalgia vasutak fejlesztésével valóban Magyarország sikeresebbé tételét mozdíthatják elő!

 

 

 

Reklámok

Humánus jogalkotás, humánus jogalkalmazás – több munkaerő Magyarországon!

Mérsékelt demokrata politikai irányzat hosszabb ideje irányítja rá a figyelmet – Magyarországon humánus jogalkotás, humánus jogalkalmazás szükséges, mert ezen új út bejárása nélkül Magyarország elveszti népességét, elveszti a gazdaság a magyar munkaerőt!

Riasztó a Balaton környéke vendéglátói helyzete, vagy a lakossági szolgáltatások egyike-másika területének állapota, hiányzik a jó, magyar munkaerő.

 

DSC00066

 

Mérsékelt demokrata politikai javaslat évek óta, hogy a megszerzett diplomákat ki kell adni akkor is, ha még hiányzik a nyelvvizsga.

Itt Magyarország közel 15.000 új munkaerőt tud bevonni.

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a 40 év felettiek diplomáinak visszatartása a nyelvvizsga hiánya miatt egy rossz szabályozás, sok értékes munkaerő szenved kudarcot emiatt s áll tovább külföldre.

 

Túl sok ember él napjainkra az állami bérekből, mert a vállalkozás ma riasztó jogi és jogalkalmazói közeg által körbevett, rohamos a valódi szakmai és szolgáltató családi vállalkozások bürokrácia miatti megszűnése.

Különösen változtatásra érdemes a 2017-ben sok ezer embert érintő tagi és más eltiltások szabálya és gyakorlata. Ez ma elriasztja az alkotni, dolgozni akaró embereket Magyarországról, a vállalkozástól lakatosként, kőművesként,taxisként stb.

 

Magyarországon a fenti két rossz joggyakorlat megváltoztatása akár 20.000-25.000 alkotó munkaerőt hozhat be újra a magyar gazdaságba!

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy a magyar diplomások tehermentesítése, magyar vállalkozók humánusabb kormányzati kezelése  a magyar gazdaság javát szolgálja ma!

 

Napi politika – Kevesebb halott, kevesebb kórházi fertőzés mind az emberi méltóság része!

 

Magyarország megfogalmazza az emberi méltóság védelmét alkotmányos szinten és politikai nyilatkozataiban.

Mérsékelt demokrata érveléssel, a napi politika a kevesebb halott, kevesebb kórházi fertőzés megvalósításával juthat előbbre a megfogalmazott politikai értékeihez.

Ma a politikában a kormányzatban és tanácsadói szinten jelenlévő professzorok, alkotó civilek sokat tehetnek a költségvetés valódi értékteremtéséhez egy kormányzati ciklusban!

 

Az EMMI vezetője részéről támogatandó minden olyan törekvés, amely a kórházi fertőzések feltárására, nyilvánossá tételére utalhat!

Kórházi fertőzések kiszivárgott adataiból látszik a kórházak között jelentős különbségek vannak.

Mérsékelt demokrata politikai meggyőződés, hogy a képzés megerősítése, mennyiségi megújítása, ösztöndíjak és ahhoz kapcsolt elvárások rendszere nyitottá tétele nélkül az egészségügy nem tud kilábalni a méltatlan helyzetekből.

 

A humanista és centrista politika alapvető elvárása, hogy minden magyar ember megismerhesse az elkerülhető halálesetek, a kórházi fertőzések kórházankénti adatait.

Mérsékelt demokrata politikai  várakozás az átláthatóság e területen is, mert a szakpolitikai helyes döntéseknek, a közbizalom megtartásának előfeltétele!

Osztjuk a vélekedést: Jó szakpolitika, az átlátható és jó adatoknál kezdődik el!

 

 

Új politikai út Európa szerte! Új politika és politikai innováció!

 

Magyarország helyzete és politikai mozgástere minden politikai irányzat gondolkodásban más és más értéket mutathat.

Teljes értékelése azonban a magyar gazdaság versenyképessége és a magyar állampolgárok jogokhoz, sajtóhoz és közjavakhoz való hozzáférésében történhet meg a mérsékelt demokrata politikai felfogásban.

 

Fontos és hasznos a határvédelem, azonban nem oldja meg az okos migráció szükségességét a gazdaság versenyképessége javítása, megtartása érdekében.

Magyarországon az egyszerű politikai megközelítés a hagyományos pártokban él, miközben Európa több jelentős országa politikai innovációban és új politikai úton gondolkodik.

 

Franciaország, Spanyolország részben Ausztria és Olaszország új politikai út kijelölését jelentheti Európában már az EP választások nyomán, ahol a hagyományos nagyobb pártok veszíthetnek szerepükből.

 

Mérsékelt demokrata politikai nézőpont a humanista és centrista megerősödést tart fontosnak ahhoz, hogy emberközpontú politika új útján a magyar emberek is közelebb kerülhessenek Európa értékeihez.

 

Magyar államférfi az erős Európa elkötelezettje lehet csak!

Minden magyar politikai gondolkodás, időszerűen megfogalmazza viszonyát a következő évtized európai politika vízióihoz.

Magyarországon egyetlen politikai vonulat sem kerülheti el viszonyának határozott körvonalazását.

Magyarországon nem történt 2010 óta az Európai Unió értékeinek , európai polgárok életminőségét javító európai döntések kiterjesztését elősegítő politikai innováció  a magyar kormányok részéről.

 

Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán véleménye szerint Az időszaki gazdasági válságok ellen, a történelmi erejű migrációs fenyegetettség ellen a magyarság számára jó válasz, valós jövőkép az erős, hatékony (centrista politikai felfogású) Európa víziójában érhető tetten!  

Ma már az sem kétséges, hogy csak a mindenkori magyarországi politikai akaraton , politikai tehetségen áll, vagy bukik el újra és újra az út a gyorsabb euróhoz!”

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból semmilyen szükség, szükségszerű logikus összefüggés nem fellelhető a migrációs európai fenyegetettség elleni kormányzati lépések, s a magyar állampolgárok élhetőbb életének korlátozásai,  közjavak hozzáférése leszegényítése, joghoz való hozzáférése beszűkítése, sajtóhoz való hozzáférése beszűkítése között.

Magyarországon a társadalom szétesése, a vagyontalanok tömegeinek növekedése a magyar mikrovállalkozások szinte már lehetetlen jogi környezete miatt, szinte vállalkozásellenes jogalkalmazási gyakorlatai miatt nem csökken.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy már az elmúlt 10 év is bizonyította a valódi piaci verseny képes a társadalom többségét helyzetbe hozni, az állampolgárok  valós és önkéntes népesedési kedvét erősíteni. (Családi vállalkozások védelme, mikrovállalkozások teljes tehermentesítése alacsony árbevételnél, első lakáshoz jutás kérdései  stb.)

Mérsékelt demokrata politikai javaslatok régóta a kormányzat rendelkezésére állnak, azok ismerhetőek.

Konstruktív és mértéktartó mérsékelt demokrata politika, a mindenkori kormány részére mindig alkotó partneri lehetőség, a magyarság érdekében jobb politikai innovációhoz, jobb kormányzáshoz.

 

 

 

 

 

 

Emberi méltóság és politika! Új politikai út számára az emberi méltóság érték!

 

Magyarország új időt kezdett a parlamenti ciklusok sorában. Minden politikai térben az emberi méltóság tisztelete a próbakő.

Mérsékelt demokrata politika, igazi humanista és centrista politikai nézőpont.

 

Alkotó és építő politika, emberközpontú pragmatikus szakpolitika érvényesítésével.

Mérsékelt demokrata politikai fő érték a humanizmus, ennek részeként az emberi méltóság, az emberi élet.

Más költségvetés és más helyzet az emberi élet, az emberi méltóság megélhetősége területein.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Politika van, emberi méltóság sok teendőt kíván!

 

Mérsékelt demokrata politikai szemlélet még ismeri a politikai reform és dereguláció lehetőségét (Erre azonban az elmúlt 8 év nem adott közbizalmat), ahogy leginkább az új politikai út sikerében hisz.

Mérsékelt demokrata szemlélettel a parlamenti jogalkotás nem mellőzheti a jogalkotásban az emberi élet minőségének, ehhez szükséges hozzáférések javítását! (Pl. Egészségügyhöz való hozzáférés, diplomához való hozzáférés, jogorvoslathoz való hozzáférés – ma ezek erősen szűkültek 2010-hez képest is.)

 

Mérsékelt demokrata politika a szakpolitikai kérdésekben pragmatikus, emberközpontú és Európában centrista politikai gondolkodás, politikai vélemény.

 

Mérsékelt demokrata álláspont – Új idő az egészségügy területén, új út az oktatás és felsőoktatás területén!

 

A politika része az építő kritika, a konstruktív politikai érvelés és a szükséges szakpolitikai változások követelése!

Mérsékelt demokrata politika konstruktív politika, amely az alkotó politikai javaslatok mellett, az építő és hatalomtól független kritika politikai hangja!

 

Még nem kerültek napvilágra az egészségügy dermesztő adatai, de a tény, az tény marad: Új idő kell, hogy életbe lépjen az egészségügyben, különösen az egészségügyi képzés területén. (Markánsan bővített ösztöndíjas helyek vidéki fiataloknak, elsősegélynyújtás folyamatos oktatása általános iskolában stb.)

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus szerint valós, okkal tehető fel a politikai kérdés – Mennyivel több az elkerülhető haláleset az optimálisnál, a nemzetközi összehasonlításoknál?!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata: “Társadalmi kontroll nélkül jó politika nem létezik! Építő és független politikai kritika a jó kormányzati  döntések egyik tartóoszlopa!”

 

Új kormány alakul, mellyel szemben jogos elvárás, hogy azokkal dolgozzon együtt érdemben, akik a konstruktív politizálás révén a magyarságért dolgoznak!

Mérsékelt demokrata politika a kormány átalakításakor a női kormánytagok számát javasolja megemelni, a több professzor, több nő a kormányzásba elv alapján!

 

Számos statisztika igazolja vissza, hogy a magyar oktatás jelenleg tévúton jár, új út szükséges a közoktatásban, a felsőoktatásban!

Új kormányban az átalakítás kiszivárgott jelöltjei reményre okot adó személyek, de társadalmi kontroll nélküli szakpolitika Magyarországon csak tévúton járhat!

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy bármely szakpolitika kizárólag, élénk társadalmi párbeszéd mellett állja ki az idő próbáját!  

A veszteségekkel előre , a tervezésnél kell számolni generációknál, vagy emberi életeknél!

 

Új idő Magyarországon a népesedés problémáinak valódi megoldását igényli!

 

Mérsékelt demokrata politikai alapvetés, hogy a magyar demográfia adatai új politikát, új időt kíván meg a politikában, kormányzásban. Ma már látszik, hogy ez nem államforma függő.

A magyar exodus mai mértéke, jelentős részben politikai hatások végterméke, hibás parlamenti jogalkotás utóhatása.

Ma Magyarország nem a “Legvidámabb barakk sem szakmunkás, sem diplomás számára!”

DSCF0282

Magyar exodus okai a magyar jogalkotásban, magyar politika döntéseiben meghatározottak!

 

Mérsékelt demokrata politika konstruktív politikai gondolkodás, mely mindenkori kormánnyal, mindenkori parlamenttel pragmatikus alapon, a magyarság érdekében megtett szakpolitikai javaslatokkal működik együtt.

Egy új kormányzati ciklus elején érdemes áttekinteni a magyar emberek sorsát legjobban meghatározó körülményeket, melyek együttes és határozott kezű kormányzati változtatásával lehet érdemi demográfiai változásokat elérni:

 

I.  Vállalkozások bürokrácia mentesítése, cégek számára állami szolgáltatással levenni a bürokrácia terheit. (GAMESZ minta az állami inztézményeknél, jó irány a NAV kezdeményezései stb.)

II. 2010 óta kapkodva létrehozott emberi életet szabályozó jogi háló drasztikus egyszerűsítése, a magyarok számára évtizedeken keresztül a kádári rendszerben megszokott “Élni és élni hagyni!”  élhető és vidám Magyarországát megteremteni.

III. Tömeges lakásépítés, tömeges bérlakásépítés felgyorsítása. ( Panelgyártás  újragondolása stb.)

IV.  Nyelvtanulás biztosítása állami feladatként 2 nyelven a magyar iskolások számára. (Érettségi+nyelvvizsga feltételeinek megteremtése stb.)

V. Forintosított hitelek kivezetése, leírása, az alkotó lakosság tehermentesítése a rossz pénzügyi és politikailag támogatott konstrukció kárai alól.

VI. Sajtószabadság helyreállítása, a köztelevízió hitelének megteremtése az MTI-OS, MTI-ÖS mintájára.

VII. Vasút közlekedés komfortosítása, menetidő csökkentése – valódi mobilitás növelése.(Emeletes vonatok, megyeszékhelyekre  gyorsított 1-2 megállós intercity megoldások stb.)

VIII. Közbizalom visszaépítése a politika, a hatóságok, a jogalkalmazás területén.

IX. Sikeres, Európa mag-államaihoz tartozó Magyarország megteremtése. Magyar állampolgár valóban büszke lehessen európai viszonylatban Magyarországra.

X. Emberi méltóság központba helyezése, határozott fellépés a kormányzati munka során minden emberi méltóság sérelem csökkentése érdekében. (Vidék élete, kisebbségek élete stb.)

 

Mérsékelt demokrata nézőpont: Magyarországon a demográfia változásai csak komplexen közelíthetőek meg.

 

 

 

Új idő, új szemlélet az iskolákban kezdődik el….

 

Magyarország nehezen néz szembe a saját népessége alakulásával, demográfiája valóságával.

Legyen szó választásról, legyen szó migrációról…………..legyen szó józan politikai nézőpontról.

Ami Németországban az ipar talán legerősebb gondja, az Magyarországon 7-10 évet késik legfeljebb.

 

Elöregedő magyar társadalomban a mérsékelt demokrata politikai gondolkodás “Egy Magyarország van!” szemléletében, a generációk egymásra utaltsága is megjelenik.

Okos szakpolitika nélkül, nyilvános és társadalommal átbeszélt hatástanulmányok nélkül, semmire nem jó egyetlen választási eredmény sem.

Mérsékelt demokrata politikai gondolkodás humanista és centrista politikai gondolkodás.

 

új idő
Emberek és élet

 

Új idő, új szemlélet a generációk között az iskolában kezdődik el…………

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy sok elhagyható ideológiai behatást erőltető tantárgy helyett az 5. osztálytól kezdve érdemes bevezetni  és folyamatosan oktatni az elsősegélynyújtást a tantárgyak közé.

Ezen tudás és tudásanyag múltja ott volt a szakkörök világában már a Kádár korszakban.(Vöröskeresztes szakkörök, területi versenyek stb.)

 

A javaslat társadalmi hasznossága több ponton egyértelmű, különösen az idősödő magyar társadalom, az egészségügy mai áldatlan helyzete mellett!

Mérsékelt demokrata mindenkor konstruktív politika, minden javaslata a magyarság, de különösen a Magyarországon élők érdekeit szolgálja!

 

 

Választás most, abból politika holnap! Államférfi mindenkor az egy és sokszínű Magyarország elvet kell, hogy kövesse!

 

Magyarországon élő emberek számára a választás olyan ünnep, amelyre egyformán ünneplésre készülhet baloldali és konzervatív, liberális, vagy éppen mérsékelt demokrata politikai értékeket követő budapesti polgár.

Korunk Magyarországa, a nyugathoz való szorosabb kötődés Magyarországa.

Talán ennek tükrében ideje és lehetősége van a magyar euro bevezetésének!

Magyarország ma a nagyobb lélekszámú turizmus, a fiatalok kivándorlása ezer szállal biztosít kapcsolatot Európával.

 

993f6-ol21255b1255dTuristák száma nő, de hol van itt Európa?

 

Mérsékelt demokrata politikai alapgondolat, hogy nincs kétféle magyar se vidéken, se Budapesten, se ma, se holnap.

Emberi méltóság védelme szükséges az új időszakban a politikában idehaza!

Minden politikai irány egyetért abban, hogy komoly választás előtt állnak 2018-ban a magyar választók.        Választási csalás a hazai politika mérgezése…..

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból nehezen érthető, hogy a FIDESZ által elért makrogazdasági eredmények, nemzeti iparfejlesztési célok és sikerek elhomályosulnak, mert az állampolgárok szabadsága, a jogállam intézményei, a jog előtti egyenlőség súlyosan csorbult az említettek mellett.

 

Budapesten és vidéken az emberek igénylik a szabad és független sajtó létét, ahogy az 50-es években is igényelték a Szabad Európa Rádió hangját a családi házak mélyén, a baráti társaságokban Budapesten.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy mértékadó politikus a sajtó sokszínűsége mellett kell, hogy kiálljon!

Miért kényszerülnek tüntetésre a sajtó szabadsága miatt a gondolkodó magyarok csoportjai?

 

Mérsékelt demokrata politika számára ez  a választás annak súlya miatt kiemelt ünnep, politikai eredményeivel a következő üzeneteket hordozza magával:

  • Magyarország jelene és jövője Európa
  • Magyarország politikai sikere a magyar euro bevezetése lenne
  • Európával közösen kell a hatalmas migrációs nyomást kezelni
  • Sokszínű sajtó, jog előtti egyenlőség, vállalkozások szabadsága olyan európai értékek, amelyeket Magyarországnak újra  kell megtanulni.
  • Nincs kétféle magyar!     Se vidéken, se Budapesten!
  • Jogi dereguláció ma már az élhető Magyarország feltétele!