Új idő, új szemlélet az iskolákban kezdődik el….

 

Magyarország nehezen néz szembe a saját népessége alakulásával, demográfiája valóságával.

Legyen szó választásról, legyen szó migrációról…………..legyen szó józan politikai nézőpontról.

Ami Németországban az ipar talán legerősebb gondja, az Magyarországon 7-10 évet késik legfeljebb.

 

Elöregedő magyar társadalomban a mérsékelt demokrata politikai gondolkodás “Egy Magyarország van!” szemléletében, a generációk egymásra utaltsága is megjelenik.

Okos szakpolitika nélkül, nyilvános és társadalommal átbeszélt hatástanulmányok nélkül, semmire nem jó egyetlen választási eredmény sem.

Mérsékelt demokrata politikai gondolkodás humanista és centrista politikai gondolkodás.

 

új idő
Emberek és élet

 

Új idő, új szemlélet a generációk között az iskolában kezdődik el…………

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy sok elhagyható ideológiai behatást erőltető tantárgy helyett az 5. osztálytól kezdve érdemes bevezetni  és folyamatosan oktatni az elsősegélynyújtást a tantárgyak közé.

Ezen tudás és tudásanyag múltja ott volt a szakkörök világában már a Kádár korszakban.(Vöröskeresztes szakkörök, területi versenyek stb.)

 

A javaslat társadalmi hasznossága több ponton egyértelmű, különösen az idősödő magyar társadalom, az egészségügy mai áldatlan helyzete mellett!

Mérsékelt demokrata mindenkor konstruktív politika, minden javaslata a magyarság, de különösen a Magyarországon élők érdekeit szolgálja!

 

 

Reklámok

Választás most, abból politika holnap! Államférfi mindenkor az egy és sokszínű Magyarország elvet kell, hogy kövesse!

 

Magyarországon élő emberek számára a választás olyan ünnep, amelyre egyformán ünneplésre készülhet baloldali és konzervatív, liberális, vagy éppen mérsékelt demokrata politikai értékeket követő budapesti polgár.

Korunk Magyarországa, a nyugathoz való szorosabb kötődés Magyarországa.

Talán ennek tükrében ideje és lehetősége van a magyar euro bevezetésének!

Magyarország ma a nagyobb lélekszámú turizmus, a fiatalok kivándorlása ezer szállal biztosít kapcsolatot Európával.

 

993f6-ol21255b1255dTuristák száma nő, de hol van itt Európa?

 

Mérsékelt demokrata politikai alapgondolat, hogy nincs kétféle magyar se vidéken, se Budapesten, se ma, se holnap.

Minden politikai irány egyetért abban, hogy komoly választás előtt állnak 2018-ban a magyar választók.

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból nehezen érthető, hogy a FIDESZ által elért makrogazdasági eredmények, nemzeti iparfejlesztési célok és sikerek elhomályosulnak, mert az állampolgárok szabadsága, a jogállam intézményei, a jog előtti egyenlőség súlyosan csorbult az említettek mellett.

 

Budapesten és vidéken az emberek igénylik a szabad és független sajtó létét, ahogy az 50-es években is igényelték a Szabad Európa Rádió hangját a családi házak mélyén, a baráti társaságokban Budapesten.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy mértékadó politikus a sajtó sokszínűsége mellett kell, hogy kiálljon!

Miért kényszerülnek tüntetésre a sajtó szabadsága miatt a gondolkodó magyarok csoportjai?

 

Mérsékelt demokrata politika számára ez  a választás annak súlya miatt kiemelt ünnep, politikai eredményeivel a következő üzeneteket hordozza magával:

  • Magyarország jelene és jövője Európa
  • Magyarország politikai sikere a magyar euro bevezetése lenne
  • Európával közösen kell a hatalmas migrációs nyomást kezelni
  • Sokszínű sajtó, jog előtti egyenlőség, vállalkozások szabadsága olyan európai értékek, amelyeket Magyarországnak újra  kell megtanulni.
  • Nincs kétféle magyar!     Se vidéken, se Budapesten!
  • Jogi dereguláció ma már az élhető Magyarország feltétele!

 

Mérsékelt demokrata politika számít a tudatos nőkre!

Mérsékelt demokrata politika fontosnak tartja a fiatalok helyzetbehozását az első gyerek vállalása, az első lakáshoz hozzájutás kérdéseiben.

Ezek részben politikai prioritás kérdései, azonban az első gyermek vállalásának döntése mindig a legnehezebb, a fiatalok helyzete ilyenkor még nagyon ingatag jövedelem és vagyon tekintetében!

Budapesten is igaz!

 

Mérsékelt demokrata politikai várakozás, hogy a támogatási formáknál az első gyerek születése sokkal nagyobb összegekkel kerüljön elismerésre. (CSOK stb.)

Családpolitika ma sok jó kormányzati kezdeményezés mellett, alulértékeli az első gyermek melletti döntés akadályait a fiatalok életében!

 

Vállalkozás egyszerűsítése, első lakáshoz jutás valódi politikai programja nélkül, élettársi kapcsolat jogi keretei módosítása nélkül, azonban a Magyarországnak fontos gyermekek nem fognak megszületni.

Mérsékelt demokrata politika azonnal a bejegyzett élettársakkal azonos jogi helyzetet alakítana ki a legalább 3 éve közösen élő férfi-nő élettársaknak!

Különösen elutasítandó a ma népszerű élettársi forma hátrányai az élettársi életközösség alatt beteggé váló nőknek. ( “asszonytartás” követelésének lehetetlensége ma stb.)

 

Mérsékelt demokrata politikai követelés a mindenkori kormányzó politikai erőktől: Minden támogatást meg kell adni a magyar fiataloknak, az első gyermekek időben való felvállalása érdekében!

Évről évre mennyit ér az élet, az ember a városokban?

Budapesten akadoztak a légszennyezettség mérőműszerek mérései, adattovábbítása a levegőszennyezettség mérése körül több erősen szmogos időszakban tavaly.

Mérsékelt demokrata politikai álláspont – Légszennyezettség folyamatos mérése ma már kiemelt közjó kell, hogy legyen!  Nem lehet pénz kérdése, ahogy az ivóvíz sem.

 

Kérdéses jelenségek éjszakánként az újpesti, újpalotai levegő körül?!

 

 

 

 

 

 

Budapesten ma számos súlyos kérdés nyitott maradt, élő e területen:

  • Szmog megelőzése, a szmog kialakulásának időszakában intenzív főpolgármesteri intézkedések.
  • Kérdéses levegőminőség több fővárosi ponton. Pl. Újpest vegyszeres illatú éjszakai levegő gyakorisága stb.

Mérgező nehézfémek, por és sok más szennyezettség rontja a fővárosi emberek egészségét a budapesti levegőben hol itt, hol ott!

Légszennyezettség erőssége, egy több milliós város elmaradottságának is érzékeny mutatója.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény: A tisztább, jó minőségű levegő minden budapestit megillet!

 

Ma Budapesten a szmog elkerüléséhez fontos számos közlekedési átszervezés kifejezetten csúszik, elmarad, ahogy a dugódíj ügye is mutatja.

 

Több mérőállomás és zavartalan működésük biztosítása az észlelhetően nem tiszta levegővel rendelkező városrészekben, a mérsékelt demokrata centrista politizálás a mindenkori fővárosi politikától való alapvető elvárása.

 

Gondoljon az egészségére, gondoljon szülei és gyermekei egészségére, amikor él jogával és választani megy 2018-ban!

A fenti kérdésekben a politika sokat tehet!

 

Jó magyar politikus, valódi államférfi elhatárolódik a kortárs választási csalás pártjaitól, politikusaitól!

 

Komoly árnyékok, káros események vetülnek mind a választási törvény rendelkezési hiányosságaira, mind a választási csalások számossága miatt az egész 2018-as választásra.

Mértékadó politika, jó politikus, államférfi  ma  elhatárolódik a választási csalással élő pártoktól!

 

Képtalálat a következőre: „mérsékelt politika”

 

Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból a magyarság eminens érdeke, Magyarország egészének érdeke a minél tisztább választás mellett, a magyar politikai kultúra megújulása!

 

Mérsékelt demokrata politikai várakozás volt 2014-2018 között a kormánypártok humánus konszolidációja, a gazdasági erőfeszítések mellett a magyar emberek életének bürokrácia és jogi tehermentesítése!

Minden társadalmi feltétele adott volt Magyarországon a jó politika megvalósításának!

 

Ma a halálozási okok elsődleges, másodlagos okai között a stressz, a megoldhatatlan bürokratikus és jogi elvárások miatti család felbomlások, szétesések ott állnak.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy egy 2018-ban alakuló kormány talán legfontosabb feladata a lakosságot, vállalkozásokat terhelő adminisztráció, bürokrácia leépítése, a jogi dereguláció külön felelős hivatallal lefolytatása!

 

Minden megválasztott és kormányra kerülő párt bukása vélhetően gyorsan fog bekövetkezni, amelyik nem teszi programjává a társadalmi elégedetlenség ezen valódi forrását!   ( Törvénygyár 8 éve ezernyi hibával, kárai ma a családokban hatnak, életekre hatnak stb.)

A FIDESZ a NAV részéről az adóbevallásoknál jó irányú lépéseket inditott el, azonban a felesleges mennyiségű és embertelen szemléletű jogalkotás hibáit, mára a jogalkalmazás hibái tetézik az emberek életében növekvő intenzitással.

 

A humánus konszlidáció elmaradása kiált az új politikai kultúra érkezéséért.

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy több árnyalatú parlament, jelentősen nagyobb képviselői függetlenség (párt és frakció befolyás látványos visszaszorítása stb.), de főként a nők és aktív civilek nagyobb aránya az országgyűlési képviselők között ma a kiút, a megoldatlan és élhetetlen magyar politikai helyzetből.

(Ennek bizonyítéka a magyar exodus vidékről, Budapestről Európa felé)

Politikai trend – tudatos választók kezében a politikai hatalom feletti döntés április 8.-án?!

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a politikai kultúra átalakulása, humánusabbá tétele nélkül Magyarország eltévedt a világ politikai terében!

2010 előtt megalakult, régi pártok nem tudtak szabadulni a megszokott MSZMP-s pártszervezés és pártközpontú gondolkodásból, melyben a FIDESZ mindenkor 2006 után a legerősebb volt.

 

Mérsékelt demokrata politizálás és politikai gondolkodás nem feltétlenül kívánta a megsorvadt pártosodás keretei között kimondani, hogy “Egy Magyarország van!”

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Világbéke mellett, a tudatos választó Magyarország társadalmi békéjén dolgozni képes politikusokat  segítsen szavazatával!

 

Ma Magyarországán az új idő, új politika szemlélete, politikai várakozása a kisebb falvakban hátrányt elszenvedett, károkat megélő családok gondolkodásában is jelen van.

Mérsékelt demokrata álláspont, hogy a politikai kultúra változása több, mint pártcsere a hatalomban.

 

Emelt fővel élheti meg minden magyar ember a választásban saját emberi méltóságát, mivel a tudatos választók döntése új utat biztosíthat Magyarországnak.

Mérsékelt demokrata politikai értékelés, hogy a FIDESZ kormányzati politikájának egyes elemei sikeresek voltak, de a mérsékelt demokrata politikai javaslatokkal (melyek időben a parlamentbe voltak..) sokkal humánusabb, sokkal sikeresebb politika valósulhatott volna meg 2010-2018 között!

 

Minden magyar ember joga és lehetősége, hogy politikai igényét bátran megfogalmazza egy felálló új magyar politikai válogatottról, a választások eredményeként!

Mérsékelt demokrata értékeléssel csak az a politikai válogatott lesz képes a társadalommal közösen gondolkodni, amelyben nők, civilek, tudósok vannak erős többségben.

 

A tudatos választók éppen ezért az értékes jelölteket az új pártok jelöltjei között is megtalálhatják egyes választási körzetekben, ha a jelölt egyéniség, területileg eléggé ismert és közösségi szolgálata egyértelmű!

 

Választás 2018-ban? Milyen lesz a politikai válogatott?

Mérsékelt demokrata politikai gondolkodással a békemenetek tisztelettel övezett közösségi események, de egy mérsékelt demokrata helyettük gyerekeivel, családjával szervez programot, természetben pihen.

Milyen lesz a magyar politikai válogatott?  Mit tanult Magyarország saját politikai múltjából?

 

Legfontosabb kérdés azonban, hogy el tud-e szakadni a téves és káros politikai feudalizmus maradványaitól, annak politikai kultúrájától!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A politikát kizárólag a pénz befolyásolja, vagy az ember is helyet kap formálásában?

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a választás 2018-ban nem a pártokon dől el.

A politikai kultúra megváltoztatására a pártok nem tettek lépéseket,  ma már csak a szavazó, a magyar tudatos választó lehet képes.

Szomorú jelenség a pártok különböző jelöltjeinél, hogy a nők száma alacsony, visszalépések kevéssé a női jelöltek javára történnek meg.

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy Magyarország politikai kultúrája, politikai kulturálatlan működése , emberekre károsan ható parlamenti döntésekkel a politikai élete pusztítja a magyar lakosságot, exodusra kényszeríti a fiatalokat, képzett  időseket!

Magyarországon a választás a magyar emberek tudatosságával, a nők, tudósok, civilek jelölti támogatásával érhet el változást!

 

Választás 2018! Volt devizahitelesek sorsa a választóknak is fontos!

Mérsékelt demokrata politikai kritika legsúlyosabb része  volt 2006-2010 között a devizahitelesek kárainak meg nem fékezése, a politikai hanyagság!

Miért befolyásolhatja a mai szavazót a választás 2018 voksa leadásakor ez a kérdés?

 

Budapesten és az országban csendes szalámi taktika mellett, de zajlanak az idősek és középkorúak kilakoltatásai.  10.000 feletti ingatlanvesztés magyar családoknál?!

Miért jó ez a politikusoknak?

Hitel, de milyen!  Mérsékelt demokrata politika humánus döntéseket tart jónak devizahiteles utókárok mérséklésére!

 

Mérsékelt demokrata politika már 2009-ben komplex programmal rendelkezett, de a Magyarországon zajló jogalkotás mai napig nem érte utol a haladó és építő politikai  javaslatokat! (Határozott egyezségek bankokkal, szociális szereplők a tárgyalásokon, gyorsabb jogkövetés az európai jogértelmezésben, végrehajtási műveleti és végrehajtási sorrend kötelező módon stb.)

Egyetlen magyar család se rettegjen a devizahitel, majd átváltott hitel miatt!

 

Mérsékelt demokrata politika a magyar vállalkozókat, családi vállalkozásokat kiemelt értéknek tartja.

Mérsékelt demokrata politika a vállalkozók körében, devizahiteles kölcsön családi helyzetében átgondolt adóamnesztia politikai ajánlatát fogalmazta meg!

 

Ma a még Magyarországon élő család, dolgozó közösségét többszörös hátrányok érik!

Budapestről elmenekülő fiatalok családjaiban tömegesen ott a devizahitel lelki és anyagi nyomorúsága.

Választás 2018 évben róluk is kell, hogy szóljon!

Választás 2018! Új idő Budapesten, új idő vidéken?

Magyarországon a választás 2018 érdekes fordulatokat hozhat létre.

Ennek igazi oka – mérsékelt demokrata értékelésben – a nem túl szerencsés minisztériumi átalakítások 2010-ben, illetve az elsődleges eredendő hiba a közpénzek átláthatósága és a társadalmi érdekérvényesítés törvény eltörlése, majd az Országbíró Zoltán mérsékelt politikus és a MAHILOSZ  által javasolt és kidolgozott komplex új törvény elfogadásának elmaradása!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ma a szavazók elégedetlensége 3 (három)hiányzó minisztérium területére koncentrálódik:

Szükség van és ismert a magyar szakpolitikai igazgatásban a következő szakpolitikai területek önálló minisztériumi megoldása az elmúlt évtizedekben.

– Egészségügyi és Népegészségügyi Minisztérium

– Építésügyi és Lakásfejlesztési Minisztérium

– Oktatási és Nevelési Minisztérium

 

Ma már a szavazók is érzékelik, hogy a felsorolt minisztériumok nélkül a szakpolitikai területek gyengélkednek.

Mérsékelt demokrata politikai várakozás, hogy egy új politikai és kormányzati időszak elindulása legyen figyelemmel az új minisztériumok létrehozására, a szakpolitikai területek magasabb szintre emelésében!

Magyarország korrupcióból való kitisztulásának elsőrendű feltétele a már kidolgozott átláthatósági és társadalmi érdekérvényesítésről szóló törvény parlamenti elfogadása!

 

Választás 2018!  A magyar szavazók tudatossága erősödik, tudják, hogy a fentieket megteremtő és garantáló jelöltekre érdemes voksot adniuk!

Politika 2018! Hódmezővásárhely a demokrácia városa! Civitas Democratiae!

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata – A politika ünnepe, Civitas democratiae Hódmezővásárhely 2018!

Magyarországon politika történeti pillanat, másként a demokrácia kitüntetett ünnepe valósult meg Hódmezővásárhelyen.

 

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata álláspontja : ” A politika  ünnepe, Civitas democratiae Hódmezővásárhely 2018!”

Tisztelet illeti meg a FIDESZ helyi képviselőit és tagjait, hogy méltósággal fogadták a nehéz versenyben a vereséget.

 

Képtalálat a következőre: „Országbíró Zoltán”

 

Országbíró Zoltán felhívja a figyelmet, hogy önmagában a politikai pártok összefogása kevés lett volna, több kellett, egy új politikai kultúra elkötelezett embere, hiteles képviselője Dr. Márki-Zay Péter és családja!

 

Ellenzéki pártok régi, lestrapált, kiégett és régi politikai kultúrát erőltető jelöltje mellé nem álltak volna oda a választók Hódmezővásárhelyen sem és nem állnak oda sehol sem.

A demokrácia ünnepe egyik kiinduló pontja a mérsékelt demokrata  politika nézőpontjából az új idő, új út, új emberek Magyarországon meglévő politikai igénye!

 

Mérsékelt demokrata politikai javaslatokkal már 2010-ben létrejöhetett volna egy társadalmi párbeszéd központ, valódi párbeszéddel.

Ennek mulasztása, hiánya a politikai döntések meghozatalában ma visszahullik a FIDESZ választási helyzetére.

 

Civitas democratiae Hódmezővásárhely 2018!