Magyar ma egy európai magyar út?

 

Magyar ma – mai magyarok egy új európai úton

 

Állam és állampolgár között a közmédiumok lehetnének a közbizalom megalapozására alkalmas csatornák.

Ehhez az európai normák szerinti újságírás, a színes és tárgyszerű tájékoztatás nélkülözhetetlen volna.

Ma többen olvassák a Facebook híreit, mint nézik a köz tv adásait.

 

Civilek a társadalom közvetlen képviselői mindig és mindenhol

 

Budapesten az újságírás hagyományai erősek, kortárs vélemények élőek, a civil élettel kötődésük szoros.

Mérsékelt demokrata alapelv, hogy a sajtó szabadsága a magyarok szabadsága, a kortárs demokrácia előfeltétele. (Elég 1848-ra visszaemlékezni.)

Ennek tükre, hogy a sajtószabadság politikai támadása, mindenkor gondolkodásában összetömöríti a civileket és magánembereket a fővárosban.

 

Mai magyar emberek számára a közmédiumok pártsemlegessége alapigény

 

Mértékadó politika Budapesten lassan, a mérsékelt demokrata politika – politikai programjának szerves része a sajtó mainál sokkal szabadabbá tétele, újságírók erősebb jogi védelmének megteremtése.

 

Mérsékelt demokrata politikai javaslat már 2010-ben létrehozta volna az MTI 2010 előtti működése mintájára, a magyar közösségi köztévé csatornát, cenzúrázatlan MTI közleménycsatornát!

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus a magyar sajtó betegségét, a társadalom egészére nézve súlyos leromlásnak tartja.

 

Adófizető forintok ezen célokra fordítása a mérsékelt demokrata politika számára evidens, a társadalom épülését szolgálja.

 

Mérsékelt demokrata politikai cél, hogy a valóban szabad sajtó kapjon teret, a piaci alapon dolgozó sajtó mellett. A szabad sajtó részben a Bonum Commune (közjó) része.

Budapesten a mérsékelt demokrata  mértékadó politikai várakozás, hogy a mai magyar olyan kis lélekszámú a világban, hogy minden mai magyar megérdemli a tényekben, politikai hangsúlyokban is korrekt és minden véleménnyel egyforma távolságot tartó közmédiumokat!

 

Budapesti politikusok tudják, Magyarországra nagy hatással lesz, mi történik az USA közelgő felezős választásán?

Reklámok

Új city ma már nincs új ember, új politikai kultúra nélkül!

 

Budapest, vagy vidék mit mutatnak a számok

 

2018 év végén szomorú versenyben van Magyarország lakossága: Hol hal meg több magyar vidéken, vagy a fővárosban?!       Hol több az áldozat a még elkerülhető halálesetek gyászos eseményei után?

Budapest és vidék politikai élete egyre rosszabb politikai kultúrába sodródik.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lesz-e új city egy régi, de értékes városból?

 

Mérsékelt demokrata vélemény, hogy Magyarországon a valóság vissza kell, hogy nyerje a választók figyelmét mind Budapesten, mind vidéken, a valóság számai vissza kell, hogy nyerjék politikai értéküket!

 

 

Új City mára új emberekkel lesz lehetséges, Budapest járjon új úton

 

Klímaváltozás új helyzet, melynek egy főváros eminensen kellene, hogy programjaival megfeleljen.

Párizsban intézkedések sora tesz lépéseket a szemetelés, vagy patkányok elterjedése ellen – Budapesten ezzel szemben visszatértek a patkánycsordák egy fővárosi gazdasági döntés eredményeként?!

 

Európa ideiglenes kártyával rendelkező migránsai a buli negyedbe járnak Londonból?

Ez a jövő Budapestje?

Tömegközlekedés fejlesztése a buszok helyett metró és HÉV irányba szolgálná jobban a mérsékelt demokrata várakozásokat.

Képes lesz-e a metrófelújítás minőségben, határidőben betartani vállalásait?

Sokat elárul Budapest mai helyzetéről a választóknak.

 

 

 

 

Új törvény a gyülekezésről – koporsószög a magyar politikai élet számára!

Új gyülekezési törvény – erősen fekete és fehér egyszerre!

 

2018. október 01. egy új út iránya a magyar politikai életbe, ehhez igazodva a magyar politikai kultúrába!

Ismét egy kettős hatású törvény, de ezúttal a politikai lét alapjait szorítva kordába.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy Magyarország még éppen elérhető sikereit dönti állandóan romba a kettős hatású jogalkotás.

 

Rossz törvényekből összehalmozódott cunami 2018-ra! 

 

A magyar ember méltósága a gyülekezés szabadságánál kezdődik el

 

Kétségtelen, hogy az idő részben megújulást kívánt az 1989-es szabályozás tekintetében – de nem így!

Egyenlőre bizonytalanná válik a tüntetések gyakorlata, mert túlzó a törvény s felborítja az eddigi kiforrott és társadalom által elfogadott gyakorlatot.

Hasznos rész a magánélet védelme a törvényben, de rengeteg a tüntetésbe résztvevők cselekvéseit kriminalizáló szabályozása.

 

Mérsékelt demokrata összefoglalásban: A magyar politikai élet sorvadása várható, a gyülekezés új szabályozása számos valódi koporsószöget ver a magyar emberek politikai részvételébe.

Meddig torzítják még el Magyarország belső életét a kettős hatású, rossz törvények?

 

Új emberek a munkába? Valóság politika nélkül csak kudarcos generáció!

Valóság és a szakpolitika miatt fiatalokra rakott terhek 

 

Se szeri, se száma a szakmai híreknek, amely arra mutat rá, hogy kudarcokkal  rombolja a fiatalok életét a szakpolitika és a kormány, a parlament!

A mai Magyarország politikusi generációjában sokan idősebb korukban szereztek nyelvvizsgát, az első diplomájuknál ez nem történt meg.

Miért kell a magyar fiatalok tömegeinek kudarcát előidézni rossz politikai döntésekkel?

 

Új emberek a munkába Magyarországon

 

A nyelvvizsga megfelelő előkészítése, megfelelő minőségű képzése az állam feladata volna, de itt az állam jelenleg megbukott……

Ennek hű lenyomata a diplomamentő programok jelentős kudarca.

Új emberek a munkába versenyképességi törekvése mellett, érthetetlen az ennek ellenható több tízezres beragadt diploma előidézése.

 

Lehetetlen feltételek a mai fiataloknak, rossz politikai döntések sorozata

 

Mérsékelt demokrata politika véleményeiben elutasítja a fiatalok számára lehetetlen feladatokat teremtő jogi szabályozást.

Magyarország munkahelyeire a magyarul diplomát szerző (nyelvvizsga nélküli) fiatalok nagyobb tömegben fognak elhelyezkedni.

A nyelvvizsga megszerzése és a fiatalok egyetemi években általánosan elérhető fogyasztói kosara nincs arányban.

Súlyos csapás az egyetemistáknak az ingatlanpiac hullámázása és kartellezések miatt a bérlakások irreális bérleti díj mértéke.

 

Jó döntések lehetnek: Ki kell adni a fiatalok diplomáit – Komoly önkormányzati és állami bérlakásépítésbe szükséges állami forrásokat tenni!

 

Számos felmérés hazai és nemzetközi megmutatta, hogy a fiatalok terhelése aránytalan – ez egyik oka a nyelvvizsgák elmaradásának.

Népességben a másik nyelvet beszélők aránya szinte fele Európa más tagállamainak lakossági átlagának,

Mérsékelt demokrata politikai elv, hogy a ma hatalmon lévő generációja ne teremtsen saját fiatalkorának feltételeinél rosszabb körülményeket a következő fiatal generációknak!

 

Időben kell tenni, a rossz jogalkotási döntéseket át kell formálni – nem szabad a fiatalokat szűk lehetőségeik miatt kizárni az egyetemre jelentkezés lehetőségéből!

 

Új idő Magyarország történelmében – ennyit jelent a Sargentini-jelentés elfogadása!

A történelem ismét rámutatott arra, hogy Budapesten sem állhat meg az idő kereke – különösen nem foroghat sokáig hátrafelé.

 

Tegnap történelme – ma egy új korszak kezdete

A tegnap történelme a Sargentini-jelentés EP elfogadása, Magyarország számára új politikai időszámítás kezdetét jelenti, Magyarország pozíciói a sajnálatos magyar kormányzati hibák miatt súlyosan romlottak Európában, s Európán kívül.

Hasonló ez ahhoz, mint a gazdasági válság elején a nagy amerikai bank bedőlése.

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból vizsgálva, ez elkerülhető lett volna.

 

Politikai leértékelődés a magyar kormány számára Európán belül, Európán kívül hetek alatt kézzelfoghatóvá válik.

 

Mérsékelt demokrata politikai meggyőződés a mértéktartó centrista politika mellett, a legerősebb kortárs humanista kormányzati politikáért teszi le a voksát a magyar hétköznapokban.

Konkrét politikai javaslatokkal, kritikus meglátásokkal, kész politikai és kormányzati programmal készülünk Magyarország nagyobb sikerességéért ezen politikai irányba.

 

Országbíró Zoltán megfogalmazott álláspontja, ha a 2010 óta megfogalmazott mérsékelt demokrata javaslatok élebe lépnek, ma Magyarország külpolitikailag és a magyarok életminősége szempontjából sikeresebb ország volna.

Magyar kormánynak azokkal érdemes kooperálnia, akiknek valódi európai és magyarság víziójuk áll rendelkezésre a magyar politikában…….

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a Sargentini jelentés nem mindig pontos, sőt néhol konfliktuskerülően nagyvonalú, máskor kissé túldimenzionált – de szükséges időben, szükséges jelzés Magyarország humán állapota miatt.

 

Új trend, rossz jogszabályok átértékelése jön?

Magyarországon sokan sokféle választ találnak a magyar exodus okaira feltehető kérdéseikre…..Exodus azonban élő.

 

Mérsékelt demokrata politikai szándék, hogy olyan új idő kezdődjön el, ahol a magyar állampolgár, Magyarországon született ember érezheti a parlament odafigyelését élete elősegítésében!

Ehhez szükség van a tudatos magyar emberekre, a politikai hatalom súlya alól kilépni képes, konstruktív párbeszédre képes politikusokra.

 

A verseny a világ gazdaságában erős, a politika jó döntései jobb eredményhez vezetnek!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

2010 óta javaslatokkal próbáltuk megértetni, máskor konstruktív politikai véleményezéssel igyekeztünk elkerülni a társadalom csoportjainak rossz törvények miatti jelentős kárait.

Mára a több tízezer apró vidéki, fővárosi cég bürokratikus, törvényi felmorzsolása egyértelmű kárként jelentkezik.                                  Hol is vannak ma ők?

Hasonló kár a jelenlegi régi magyar civilek bürokratikus kényszerítése, gyakorlatilag formális felőrlésük!

 

Magyarországon ügyvédek, bírók és főként az állampolgárok, illetve cégek naponta tapasztalják – a joghoz való hozzáférés, a jogorvoslathoz való hozzáférés meredeken meggyengült.

Országbíró Zoltán politikusi konstruktív politikai javaslata volt már, közvetlenül a rossz törvények előkészítésekor:

  • A rossz törvényeket a dereguláció keretében ki kell vezetni, vagy jelentősen emberarcúvá tenni.
  • Vállalkozások, cégek esetében a cég képviseletét a tag és ügyvezető részére minden fórumon közvetlenül érdemes biztosítani. (Kúria, Ítélőtábla, Törvényszék stb.) Versenyképesség kérdése a felesleges bürokratikus meghatalmazás és akadályok.
  • Az elektronikus eljárások mellett, minden fórumon, minden eljárásban meg kell adni a magánszemélyek, jogi személyek, civilek számára a papíralapú beterjesztés lehetőségét is. Legyen ez az Ő döntésük, hogyan élnek lehetőségükkel.
  • Bírósági keresetek nyomtatványait drasztikusan le kell egyszerűsíteni.
  • Az MNB felügyeleti és bírságolási tevékenységét ki kell terjeszteni a végrehajtók pénzügyi elszámolásaira, bírósági bírságolást pedig a pontos és ellenőrzött tájékoztatási kötelezettségeikre az ügyfelek felé végrehajtási kifogások mellett. Emberközpontú, otthonvédő szemléletű végrehajtási kifogás gyakorlatát érdemes behozni.

 

Ma már a jogalkotói “maszatolás” kevés lesz, új idő igénye ma határozott politikai trend, határozott jogalkotó korrekció megvalósításáért kiált nap, mint nap.

 

Politikai kultúra fel kell, hogy ismerje Magyarországnak szüksége van a magyar születésű régi-új állampolgáraira!  Napnál világosabb minden Magyarországot szerető ember, politikus számára.

 

 Kihalt vidékek, üres falusi házak, elhagyott fővárosi kis üzletek, bedöntött bírósági határozattal több tízezer kis cég…………nem a megfelelő politika.

 

Magyarországon a fenti szempontok határozott érvényesülése nélkül a magyar fiatalok, idősek elvesztik kapcsolatukat a politikával, jogalkalmazással és a bizonytalanság elkerülése miatt Ausztriát, vagy Hollandiát építik tovább munkájukkal, alkotó életükkel!

 

 

 

 

 

 

 

Napi politika – Kevesebb halott, kevesebb kórházi fertőzés mind az emberi méltóság része!

 

Magyarország megfogalmazza az emberi méltóság védelmét alkotmányos szinten és politikai nyilatkozataiban.

Mérsékelt demokrata érveléssel, a napi politika a kevesebb halott, kevesebb kórházi fertőzés megvalósításával juthat előbbre a megfogalmazott politikai értékeihez.

Ma a politikában a kormányzatban és tanácsadói szinten jelenlévő professzorok, alkotó civilek sokat tehetnek a költségvetés valódi értékteremtéséhez egy kormányzati ciklusban!

 

Az EMMI vezetője részéről támogatandó minden olyan törekvés, amely a kórházi fertőzések feltárására, nyilvánossá tételére utalhat!

Kórházi fertőzések kiszivárgott adataiból látszik a kórházak között jelentős különbségek vannak.

Mérsékelt demokrata politikai meggyőződés, hogy a képzés megerősítése, mennyiségi megújítása, ösztöndíjak és ahhoz kapcsolt elvárások rendszere nyitottá tétele nélkül az egészségügy nem tud kilábalni a méltatlan helyzetekből.

 

A humanista és centrista politika alapvető elvárása, hogy minden magyar ember megismerhesse az elkerülhető halálesetek, a kórházi fertőzések kórházankénti adatait.

Mérsékelt demokrata politikai  várakozás az átláthatóság e területen is, mert a szakpolitikai helyes döntéseknek, a közbizalom megtartásának előfeltétele!

Osztjuk a vélekedést: Jó szakpolitika, az átlátható és jó adatoknál kezdődik el!

 

 

Magyar államférfi az erős Európa elkötelezettje lehet csak!

Minden magyar politikai gondolkodás, időszerűen megfogalmazza viszonyát a következő évtized európai politika vízióihoz.

Magyarországon egyetlen politikai vonulat sem kerülheti el viszonyának határozott körvonalazását.

Magyarországon nem történt 2010 óta az Európai Unió értékeinek , európai polgárok életminőségét javító európai döntések kiterjesztését elősegítő politikai innováció  a magyar kormányok részéről.

 

Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán véleménye szerint Az időszaki gazdasági válságok ellen, a történelmi erejű migrációs fenyegetettség ellen a magyarság számára jó válasz, valós jövőkép az erős, hatékony (centrista politikai felfogású) Európa víziójában érhető tetten!  

Ma már az sem kétséges, hogy csak a mindenkori magyarországi politikai akaraton , politikai tehetségen áll, vagy bukik el újra és újra az út a gyorsabb euróhoz!”

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból semmilyen szükség, szükségszerű logikus összefüggés nem fellelhető a migrációs európai fenyegetettség elleni kormányzati lépések, s a magyar állampolgárok élhetőbb életének korlátozásai,  közjavak hozzáférése leszegényítése, joghoz való hozzáférése beszűkítése, sajtóhoz való hozzáférése beszűkítése között.

Magyarországon a társadalom szétesése, a vagyontalanok tömegeinek növekedése a magyar mikrovállalkozások szinte már lehetetlen jogi környezete miatt, szinte vállalkozásellenes jogalkalmazási gyakorlatai miatt nem csökken.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy már az elmúlt 10 év is bizonyította a valódi piaci verseny képes a társadalom többségét helyzetbe hozni, az állampolgárok  valós és önkéntes népesedési kedvét erősíteni. (Családi vállalkozások védelme, mikrovállalkozások teljes tehermentesítése alacsony árbevételnél, első lakáshoz jutás kérdései  stb.)

Mérsékelt demokrata politikai javaslatok régóta a kormányzat rendelkezésére állnak, azok ismerhetőek.

Konstruktív és mértéktartó mérsékelt demokrata politika, a mindenkori kormány részére mindig alkotó partneri lehetőség, a magyarság érdekében jobb politikai innovációhoz, jobb kormányzáshoz.

 

 

 

 

 

 

Emberi méltóság és politika! Új politikai út számára az emberi méltóság érték!

 

Magyarország új időt kezdett a parlamenti ciklusok sorában. Minden politikai térben az emberi méltóság tisztelete a próbakő.

Mérsékelt demokrata politika, igazi humanista és centrista politikai nézőpont.

 

Alkotó és építő politika, emberközpontú pragmatikus szakpolitika érvényesítésével.

Mérsékelt demokrata politikai fő érték a humanizmus, ennek részeként az emberi méltóság, az emberi élet.

Más költségvetés és más helyzet az emberi élet, az emberi méltóság megélhetősége területein.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Politika van, emberi méltóság sok teendőt kíván!

 

Mérsékelt demokrata politikai szemlélet még ismeri a politikai reform és dereguláció lehetőségét (Erre azonban az elmúlt 8 év nem adott közbizalmat), ahogy leginkább az új politikai út sikerében hisz.

Mérsékelt demokrata szemlélettel a parlamenti jogalkotás nem mellőzheti a jogalkotásban az emberi élet minőségének, ehhez szükséges hozzáférések javítását! (Pl. Egészségügyhöz való hozzáférés, diplomához való hozzáférés, jogorvoslathoz való hozzáférés – ma ezek erősen szűkültek 2010-hez képest is.)

 

Mérsékelt demokrata politika a szakpolitikai kérdésekben pragmatikus, emberközpontú és Európában centrista politikai gondolkodás, politikai vélemény.

 

Új idő Magyarországon a népesedés problémáinak valódi megoldását igényli!

 

Mérsékelt demokrata politikai alapvetés, hogy a magyar demográfia adatai új politikát, új időt kíván meg a politikában, kormányzásban. Ma már látszik, hogy ez nem államforma függő.

A magyar exodus mai mértéke, jelentős részben politikai hatások végterméke, hibás parlamenti jogalkotás utóhatása.

Ma Magyarország nem a “Legvidámabb barakk sem szakmunkás, sem diplomás számára!”

DSCF0282

Magyar exodus okai a magyar jogalkotásban, magyar politika döntéseiben meghatározottak!

 

Mérsékelt demokrata politika konstruktív politikai gondolkodás, mely mindenkori kormánnyal, mindenkori parlamenttel pragmatikus alapon, a magyarság érdekében megtett szakpolitikai javaslatokkal működik együtt.

Egy új kormányzati ciklus elején érdemes áttekinteni a magyar emberek sorsát legjobban meghatározó körülményeket, melyek együttes és határozott kezű kormányzati változtatásával lehet érdemi demográfiai változásokat elérni:

 

I.  Vállalkozások bürokrácia mentesítése, cégek számára állami szolgáltatással levenni a bürokrácia terheit. (GAMESZ minta az állami inztézményeknél, jó irány a NAV kezdeményezései stb.)

II. 2010 óta kapkodva létrehozott emberi életet szabályozó jogi háló drasztikus egyszerűsítése, a magyarok számára évtizedeken keresztül a kádári rendszerben megszokott “Élni és élni hagyni!”  élhető és vidám Magyarországát megteremteni.

III. Tömeges lakásépítés, tömeges bérlakásépítés felgyorsítása. ( Panelgyártás  újragondolása stb.)

IV.  Nyelvtanulás biztosítása állami feladatként 2 nyelven a magyar iskolások számára. (Érettségi+nyelvvizsga feltételeinek megteremtése stb.)

V. Forintosított hitelek kivezetése, leírása, az alkotó lakosság tehermentesítése a rossz pénzügyi és politikailag támogatott konstrukció kárai alól.

VI. Sajtószabadság helyreállítása, a köztelevízió hitelének megteremtése az MTI-OS, MTI-ÖS mintájára.

VII. Vasút közlekedés komfortosítása, menetidő csökkentése – valódi mobilitás növelése.(Emeletes vonatok, megyeszékhelyekre  gyorsított 1-2 megállós intercity megoldások stb.)

VIII. Közbizalom visszaépítése a politika, a hatóságok, a jogalkalmazás területén.

IX. Sikeres, Európa mag-államaihoz tartozó Magyarország megteremtése. Magyar állampolgár valóban büszke lehessen európai viszonylatban Magyarországra.

X. Emberi méltóság központba helyezése, határozott fellépés a kormányzati munka során minden emberi méltóság sérelem csökkentése érdekében. (Vidék élete, kisebbségek élete stb.)

 

Mérsékelt demokrata nézőpont: Magyarországon a demográfia változásai csak komplexen közelíthetőek meg.